Istraživanje o navikama i stavovima glasača u Bosni i Hercegovini

A woman picks ballots papers prior casting his vote for the European parliamentary election on June 7, 2009 at a polling station in Strasbourg, eastern France. European leaders fear that voter apathy and protest ballots could boost extremist parties during the European elections held across the 27-nation bloc from June 4 to June 7.strasbourg the 7 June 2009.

U sklopu projekta „Monitoring predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. u Bosni i Hercegovini“ Centar za izborne studije (CIS) će tokom maja 2016. godine provesti istraživanje javnog mnijenja o stavovima i navikama glasačkog tijela u Bosni i Hercegovini. Cilj ove ankete je da utvrdi i pruži bolji uvid u to koliko su glasači u BiH spremni izaći na izbore kada bi se oni sutra održavali i za koga bi glasali, šta misle o glasačkim listićima i mogućnosti uvođenja obaveznog glasanja, za koga su glasali na prethodnim opštim izborima, a ako nisu glasali, zašto. Anketa će biti sprovedena na osnovu kvantitativnog licem-u-lice istraživanja u kućanstvima/domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine, na uzorku od 1000 osoba.

Rezultati ove ankete će poslužiti za što bolju pripremu metodologije za nadolazeći monitoring predizborne kampanje, kao i u cilju prikupljanja podataka za pripremu istraživačkih studija i analizu glasačkih navika u izbornim procesima u Bosni i Hercegovini.

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za...

CISBIH

Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra...

CISBIH

Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016....

CISBiH