Predstavljanje rezultata ankete javnog mnijenja o navikama glasača u Bosni i Hercegovini

Pen-in-HandCentar za izborne studije (CIS) će 16. juna u Sarajevu predstaviti rezultate istraživanja javnog mnijenja o navikama i sklonostima glasača/ica u Bosni i Hercegovini, koje je sprovedeno za potrebe projekta „Monitoring predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. u Bosni i Hercegovini“. Ovo istraživanje je sprovedeno u maju 2016. godine, na uzorku od 1010 ispitanika/ca od 18 i više godina starosti, a pitanja obuhvataju glasanje na prošlim izborima u FBiH i RS, vjerovatnost i izbor glasanja ukoliko bi se izbori održali sutra, kao i mišljenje o glasačkim listićima i uvođenju obaveznog glasanja u BiH. Istraživanje je, za potrebe CIS-a, sprovela agencija IPSOS, a na osnovu kvantitativnog licem-u-lice istraživanja u kućanstvima/domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine.

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za...

CISBIH

Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra...

CISBIH

Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016....

CISBiH