Prezentacija rezultata medijskog monitoringa predizborne kampanje i istraživanja javnog mnijenja o rejtingu stranaka u BiH

cisphotoCentar za izborne studije (CIS) je 28.09.2016. godine predstavio rezultate monitoringa predizborne kampanje (zaključno sa 26.09.) a koji je sprovodio od početka kampanje 02. septembra, u cilju podsticanja političara i političkih stranaka da fokusiraju svoje kampanje na sprecifične potrebe lokalnih zajednica, ali i da educiraju glasače i glasačice o tome koliko je važno glasati za konkretna rješenja, a ne za isprazna obećanja. Monitoring obuhvata 13 odabranih političkih stranaka, a sprovodi se kroz šest dnevnih novina, sedam televizijskih portala, tri Internet portala, dvije novinske agencije i portale političkih stranaka, a na osnovu osam definiranih prioriteta lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Obzirom da je CIS istraživački tim sprovodio i monitoring predizborne kampanje za lokalne izbore 2012. u BiH, ova prezentacija donosi i zanimljvo poređenje medijskih istupa odabranih političkih stranaka koje su praćene u ova dva izborna ciklusa. Više o monitoringu možete saznati u prezentaciji rezultata istraživanja.

Također, ovom prilikom su predstavnici/e Centra za izborne studije predstavili i rezultate istraživanja javnog mnijenja o navikama i sklonostima glasača u Bosni i Hercegovini. Anketa je sprovedena u periodu od 11.09. do 22.09. 2016. godine, za vrijeme trajanja predizborne kampanje i pruža mogućnost komparacije sa nalazima istraživanja o rejtingu stranaka koji je CIS sproveo krajem maja 2016. godine. Anketa je sprovedena na uzorku od 1043 osobe, komparativnom metodom lice-u- lice u domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine. Neka od pitanja koje je anketa obuhvatila su da li su ispitanici glasali na prošlim izborima i za koga, za koga bi glasali na izborima sljedeće sedmice, kao i mišljenje o mogućnosti uvođenja obaveznog glasanja. Više o rezultatima istraživanja možete vidjeti iz prezentacije.

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring...

CISBIH

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za izborne studije (CIS) i Fondacije „Heinrich Bӧll“ u cilju aktualiziranja i...

CISBIH

Call for Participants for Leadership Academy for Development “THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT“

The Leadership Academy for Development (LAD) is an executive-level training program that trains government officials and business sector leaders from developing countries to help the private sector...

CISBIH