Analiza medijskog monitoringa predizborne kampanje za lokalne izbore 2016 u BiH

analiza2Centar za izborne studije (CIS) je tokom novembra objavio analizu medijskog monitoringa predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. u Bosni i Hercegovini, zajedno sa preporukama i zaključcima za unaprjeđenje izbornog procesa u BiH, usmjerenim kako donosiocima odluka, tako i političkim subjektima koji učestvuju u kampanji. Ovaj monitoring je sproveden u mjesecu predizborne kampanje, sa ciljem da analizira koliko se izjave političkih subjekata tiču tema važnih za lokalne zajednice, a koliko se bave ispraznom retorikom. Monitoring je obuhvatio 13 političkih stranaka koji su svakodnevno praćeni kroz 18 medija i portale stranaka. Kompletnu analizu i preporuke monitoringa možete pročitati ovdje.

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za...

CISBIH

Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra...

CISBIH

Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016....

CISBiH