Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016. godine. U sklopu ovog istraživanja analizirano je stvarno učešće politički angažiranih žena u kampanji u odnosu na njihovu formalnu zastupljenost, kao i omjer učešća politički angažiranih žena na listama u odnosu na politički angažirane muškarce. Istraživanje je rađeno u toku i nakon predizborne kampanje, a na osnovu praćenja odabranih političkih stranaka putem 18 medija širom BiH. Rezultati studije ukazuju da je učešće politički angažiranih žena 10 posto, dok je medijsko učešće politički angažiranih muškaraca 90 posto. Više o metodologiji, kao i rezulatima same analize možete pronaći ovdje.

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring...

CISBIH

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za izborne studije (CIS) i Fondacije „Heinrich Bӧll“ u cilju aktualiziranja i...

CISBIH

Call for Participants for Leadership Academy for Development “THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT“

The Leadership Academy for Development (LAD) is an executive-level training program that trains government officials and business sector leaders from developing countries to help the private sector...

CISBIH