Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016. godine. U sklopu ovog istraživanja analizirano je stvarno učešće politički angažiranih žena u kampanji u odnosu na njihovu formalnu zastupljenost, kao i omjer učešća politički angažiranih žena na listama u odnosu na politički angažirane muškarce. Istraživanje je rađeno u toku i nakon predizborne kampanje, a na osnovu praćenja odabranih političkih stranaka putem 18 medija širom BiH. Rezultati studije ukazuju da je učešće politički angažiranih žena 10 posto, dok je medijsko učešće politički angažiranih muškaraca 90 posto. Više o metodologiji, kao i rezulatima same analize možete pronaći ovdje.

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za...

CISBIH

Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra...

CISBIH

Analiza medijskog monitoringa predizborne kampanje za lokalne izbore 2016 u BiH

Centar za izborne studije (CIS) je tokom novembra objavio analizu medijskog monitoringa predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. u Bosni i Hercegovini, zajedno sa preporukama i zaključcima za...

CISBiH