Iskustva i preporuke NVO sektora za unaprijeđenje kvalitete izbornog procesa u BiH

Publikacija „Iskustva i preporuke NVO sektora za unaprijeđenje kvalitete izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“ je nastala kao rezultat konferencije “Jačanje uloge NVO sektora u izbornom procesu u BiH” koju je Centar za izborne studije (CIS) organizirao u partnerstvu sa Fondacijom “Heinrich Bӧll” u decembru 2016. godine, a zatim i niza razgovora i diskusija na temu jačanja kvalitete izbornog procesa u BiH kroz rad i napore nevladinog sektora, a na temelju izbornog ciklusa 2016. godine. Ova publikacija donosi iskustva i preporuke Centra za izborne studije i Koalicije za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” koji već više izbornih ciklusa u BiH aktivno učestvuju u procesima monitoringa, kako predizborne kampanje i predizbornog procesa, tako i samog izbornog dana i postizbornog procesa. Pored bh. iskustava, publikacija sadrži i iskustva organizacija iz regiona – Centra za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, GONG-a iz Hrvatske i CRTA-e iz Srbije, koje izuzetno naporno rade kako bi u svojim zemljama ukazale na nepravilnosti i nedostatke u izbornom procesu i doprinijele poboljšanju njegove kvalitete i transparentnosti, a čije preporuke i naučene lekcije mogu biti izuzetno korisne i primjenjive u bh. kontekstu. Kompletnu publikaciju možete pronaći ovdje.

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring...

CISBIH

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za izborne studije (CIS) i Fondacije „Heinrich Bӧll“ u cilju aktualiziranja i...

CISBIH

Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016....

CISBiH