Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CDDRL – Center for Democracy, Development and the Rule of Law) sa Univerziteta Stanford, održana prva regionalna Leadership Academy for Development (LAD), na čelu sa renomiranim profesorom Francisom Fukuyamom. LAD je intenzivni, interaktivni petodnevni edukativni program koji educira pažljivo odabrane predstavnike javnog, privatnog i NVO sektora i predavače na univerzitetima, koji su odgovorni za formiranje politika i programa koji će ojačati ulogu privatnog sektora kao konstruktivne snage za ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva u njihovim zemljama, pružajući im sasvim novi aspekt u unaprijeđenju oblasti u kojima rade, i doprinijeti jačanju njihovih kapaciteta. Koristeći se posebno definiranim, inovativnim kurikulumom, LAD kurs daje učesnicima analitički okvir koji će ojačati njihovu sposobnost da djeluju kao efikasni pokretači policy reformi u zemljama u kojima je sposobnost vlasti da dovede do promjena relativno slaba. Ovom prilikom program je završio/la 31 učesnik/ica iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Albanije, Egipta, Pakistana, Turske i SAD-a, među kojima predstavnici/e lokalnog i međunarodnog nevladinog sektora, akademske zajednice, članovi/ce parlamenta, kao i nezavisni/e konsultanti/ce i eksperti/ce.

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring...

CISBIH

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za izborne studije (CIS) i Fondacije „Heinrich Bӧll“ u cilju aktualiziranja i...

CISBIH

Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016....

CISBiH