Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CDDRL – Center for Democracy, Development and the Rule of Law) sa Univerziteta Stanford, održana prva regionalna Leadership Academy for Development (LAD), na čelu sa renomiranim profesorom Francisom Fukuyamom. LAD je intenzivni, interaktivni petodnevni edukativni program koji educira pažljivo odabrane predstavnike javnog, privatnog i NVO sektora i predavače na univerzitetima, koji su odgovorni za formiranje politika i programa koji će ojačati ulogu privatnog sektora kao konstruktivne snage za ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva u njihovim zemljama, pružajući im sasvim novi aspekt u unaprijeđenju oblasti u kojima rade, i doprinijeti jačanju njihovih kapaciteta. Koristeći se posebno definiranim, inovativnim kurikulumom, LAD kurs daje učesnicima analitički okvir koji će ojačati njihovu sposobnost da djeluju kao efikasni pokretači policy reformi u zemljama u kojima je sposobnost vlasti da dovede do promjena relativno slaba. Ovom prilikom program je završio/la 31 učesnik/ica iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Albanije, Egipta, Pakistana, Turske i SAD-a, među kojima predstavnici/e lokalnog i međunarodnog nevladinog sektora, akademske zajednice, članovi/ce parlamenta, kao i nezavisni/e konsultanti/ce i eksperti/ce.

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za...

CISBIH

The Night Owl Session with Professor Francis Fukuyama: Captured States in Post-Conflict Societies – Are State building, Anti-corruption, and Accountability Possible

The Center for Election Studies, Transparency International BiH, CA Why not, in cooperation with the Faculty of Political Sciences of the University of Sarajevo, are pleased to invite you to The...

CISBIH

Analiza medijskog monitoringa predizborne kampanje za lokalne izbore 2016 u BiH

Centar za izborne studije (CIS) je tokom novembra objavio analizu medijskog monitoringa predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. u Bosni i Hercegovini, zajedno sa preporukama i zaključcima za...

CISBiH