Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016.

Centar za izborne studije (CIS) je u saradnji sa Westminster fondacijom za demokratiju (WFD) pripremio analizu o učeščću politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016. godine. U sklopu ovog istraživanja analizirano je stvarno učešće politički angažiranih žena u kampanji u odnosu na njihovu formalnu zastupljenost, kao i omjer učešća politički angažiranih žena na listama u odnosu na politički angažirane muškarce. Istraživanje je rađeno u toku i nakon predizborne kampanje, a na osnovu praćenja odabranih političkih stranaka putem 18 medija širom BiH. Rezultati studije ukazuju da je učešće politički angažiranih žena 10 posto, dok je medijsko učešće politički angažiranih muškaraca 90 posto. Više o metodologiji, kao i rezulatima same analize možete pronaći ovdje.

CIS predstavio rezultate medijskog monitoringa predizborne kampanje za opće izbore 2018. u BiH

Centar za izborne studije (CIS) je u periodu trajanja predizborne kampanje, od 7. septembra do 5. oktobra 2018. godine...

Istinomjer

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring predizborne kampanje, u trajanju od 7. septembra kada zvanično počinje kampanja pa sve do...

Istinomjer

Iskustva i preporuke NVO sektora za unaprijeđenje kvalitete izbornog procesa u BiH

Publikacija „Iskustva i preporuke NVO sektora za unaprijeđenje kvalitete izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“ je nastala kao rezultat konferencije “Jačanje uloge NVO sektora u izbornom procesu u...

Istinomjer