Leadership Academy for Development 2017.

U Sarajevu je od 3. do 7. jula u organizaciji Centra za izborne studije, UG „Zašto ne?“ i Transparency International BiH, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CDDRL – Center for Democracy, Development and the Rule of Law) sa Univerziteta Stanford, održana prva regionalna Leadership Academy for Development (LAD), na čelu sa renomiranim profesorom Francisom Fukuyamom. LAD je intenzivni, interaktivni petodnevni edukativni program koji educira pažljivo odabrane predstavnike javnog, privatnog i NVO sektora i predavače na univerzitetima, koji su odgovorni za formiranje politika i programa koji će ojačati ulogu privatnog sektora kao konstruktivne snage za ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva u njihovim zemljama, pružajući im sasvim novi aspekt u unaprijeđenju oblasti u kojima rade, i doprinijeti jačanju njihovih kapaciteta. Koristeći se posebno definiranim, inovativnim kurikulumom, LAD kurs daje učesnicima analitički okvir koji će ojačati njihovu sposobnost da djeluju kao efikasni pokretači policy reformi u zemljama u kojima je sposobnost vlasti da dovede do promjena relativno slaba. Ovom prilikom program je završio/la 31 učesnik/ica iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Albanije, Egipta, Pakistana, Turske i SAD-a, među kojima predstavnici/e lokalnog i međunarodnog nevladinog sektora, akademske zajednice, članovi/ce parlamenta, kao i nezavisni/e konsultanti/ce i eksperti/ce.

CIS predstavio rezultate medijskog monitoringa predizborne kampanje za opće izbore 2018. u BiH

Centar za izborne studije (CIS) je u periodu trajanja predizborne kampanje, od 7. septembra do 5. oktobra 2018. godine...

Istinomjer

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring predizborne kampanje, u trajanju od 7. septembra kada zvanično počinje kampanja pa sve do...

Istinomjer

Call for Participants for Leadership Academy for Development “THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT“

The Leadership Academy for Development (LAD) is an executive-level training program that trains government officials and business sector leaders from developing countries to help the private sector...

Istinomjer