CIS predstavio rezultate medijskog monitoringa predizborne kampanje za opće izbore 2018. u BiH

Centar za izborne studije (CIS) je u periodu trajanja predizborne kampanje, od 7. septembra do 5. oktobra 2018. godine pratio 13 odabranih političkih stranaka i 14 kandidata/kinja za Predsjedništvo BiH, a kroz pet dnevnih novina, pet televizijskoh kanala, tri Internet portala, dvije novinske agencije i Internet stranice odabranih političkih stranaka, a na osnovu sedam oblasti definiranih kao prioritetne za građane i građanke Bosne i Hercegovine.

U periodu od 7. septembra do 3. oktobra urađen je presjek rezultata medijskog monitoringa u kojem je analizirano ukupno 4478 medijskih izjava, od čega je njih 56,2% klasificirano kao relevantno, a 43,8% kao nerelevantno. Nakon ove podjele, relevantne izjave su analizirane na konkretne, kojih je ukupno 17,5% i nekonkretne kojih je 38,6%. Komparirajući predizbornu kampanju sa onom za opće izbore 2014. godine, kada je relevantnih izjava bilo 65%, od toga 21% konkretnih, a 34% nekonkretnih, može se zaključiti da je u ovoj predizbornoj kampanji bilo više medijskih izjava, ali da je konkretnost u opadajućoj fazi kada su u pitanju medijske izjave političkih subjekata. Analizirajući rodno senzitivnu kategoriju u medijskom prostoru, kandidatkinje su bile prisutne u kampanji sa manje od 15.5% (dok je u 2014. bilo 9%), što predstavlja povećanje za 6% u odnosu na prošli izborni ciklus. Najzastupljenije teme o kojima su govorili politički subjekti su ekonomija 27%, socijalne politike i borba protiv siromaštva 8,8%, obrazovanje i mladi 7,6%. Više informacija o samoj metodologiji rada i detaljniji prikaz rezultata analize možete pogledati u prezentaciji http://cisbih.ba/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/monitoring-prezentacija-final-041018.pdf .

Monitoring predizborne kampanje za opće izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

Centar za izborne studije (CIS) će i ovaj izborni ciklus u Bosni i Hercegovini sprovoditi medijski monitoring...

Istinomjer

Analiza “Masovni odlazak mladih iz BiH: Potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti”

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za izborne studije (CIS) i Fondacije „Heinrich Bӧll“ u cilju aktualiziranja i...

Istinomjer

Call for Participants for Leadership Academy for Development “THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT“

The Leadership Academy for Development (LAD) is an executive-level training program that trains government officials and business sector leaders from developing countries to help the private sector...

Istinomjer