Darko Brkan

Darko Brkan ima opsežno iskustvo u NVO sektoru u Bosni i Hercegovini. Predsjednik je organizacije UG “Zašto ne”, nevladine organizacije iz Sarajeva koja se bavi promocijom građanskog aktivizma, odgovornošću vlasti i upotrebom digitalnih medija u jačanju demokratije u BiH. Njegovi profesionalni interesi su većinom u oblasti novih tehnologija, digitalnih i društvenih medija, izbornih i političkih procesa, građanskog aktivizma i učešća, međunarodnih odnosa, itd. Član je nekoliko NVO-a i alumni asocijacija, kao i Draper-Hills Summer fellow Stanford Univerziteta za 2013. i Reagan-Fascell fellow Foruma za međunarodne demokratske studije u Washingtonu za 2012. godinu, gdje je istraživao kako nove tehnologije mogu doprinijeti naporima organizacija civilnog društva. Bio je izabrani član Političkog savjeta ACIPS-a (POLIS-a). Ima značajno iskustvo u projektima izborne analize i monitoringa (monitoring predizbornih obećanja u tri izborna ciklusa (2006 – 2014), monitoring izborne regularnosti (2014)), koordiniranju GOTV kampanja u dva izborna ciklusa (2010 – 2014), koordiniranju kampanja za obrazovanje glasača u manjim zajednicama u BiH (2010), osnivanju i koordiniranju online alata za testiranje preferenci glasača (2010 – 2014), sprovođenju projekta “Čiste liste” za opšte izbore 2014. i monitoringu lokalnih izbora u Srebrenici 2012., kao i učestvovanju u procesima za izmjene izbornog zakona i Ustava).