Lajla Zaimović Kurtović

Lajla Zaimović Kurtović je aktivna u nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini od 2006. godine. Nakon što je bila angažirana u Asocijaciji Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (ACIPS) prvo kao kao istraživačica, a zatim voditeljica planiranja/fundarisinga i projekt koordinatorica, u februaru 2011. godine je izabrana za predsjednicu ACIPS-a, funkciju koju je vršila do isteka mandata u aprilu 2013. godine. Nakon toga je bila angažirana, bilo kao voditeljica istraživanja ili policy ekspertkinja na brojnim istraživačkim projektima u lokalnim i međunarodnim organizacijama. Također, radila je u OHR-u, UNDP-u, Fondaciji Heinrich Boell BiH i TRIAL-u (Track Impunity Always). Teme kojima se bavi su izborne politike, ustavne i zakonodavne promjene i demokratizacija.